The photo exhibiton, "The Sky, the Sea and Me" was held at Island Gallery in Kyobashi, Tokyo in September 2017. These are the photos from the event.
Shimotsu Kaigan, Kashima, Ibaraki
Jogashima, Miura, Kanagawa
Egawa kaigan, Kisarazu, Chiba
Tokyo Bay Aqua Line, Kisarazu, Chiba
Mihama Misaki, Numazu, Shizuoka
Nemoto Kaigan, Minamiboso, Chiba
Matsushima Kaigan, Kamogawa, Chiba
Sunosaki, Tateyama, Chiba
Jogashima, Miura, Kanagawa
Enoshima, Fujisawa, Kanagawa
Yahata Kaigan, Tateyama, Chiba
Ohsezaki, Numazu, Shizuoka
Shin-Maiko Kaigan, Futtsu, Chiba
Kugenuma Kaigan, Fujisawa, Kanagawa
Takihama, Hokota, Ibaraki
Wada Nagahama Kaigan, Yokosuka, Kanagawa
Tsurigasaki Kaigan, Ichinomiya, Chiba
Ohara, Chiba

You may also like

Back to Top